Xenon säännöt

Nämä ovat Xenon päivitetyt säännöt ja ohjeet. Sääntöjen rikkomisesta rangaistaan yleisesti ottaen porttikiellolla. Älä sekoita näitä lakeihin.


Voit avata tiivistelmän klikkaamalla tästä.

1. Yleinen käyttäytyminen


1.1 Älä varasta tai riko muiden omaisuutta.

Jos löydät suojaamattoman arkun tai vastaavan, et saa ottaa sieltä tavaraa ilman sen omistajan suostumusta.


1.2 Käyttäydy asiallisesti.

Kiusaaminen, ärsyttäminen, tappaminen tai sen yrittäminen ja sääntörikkeisiin yllyttäminen on kiellettyä. Jos joku pyytää sinua poistumaan talostaan, älä vitkuttele vaan poistu heti.

Ylläpito rankaisee halutessaan kaikenlaisesta asiattomasta käytöksestä, kuten kiroilusta, chat-viestien toistuvasta lähettämisestä (spam) tai huutamisesta (caps).


1.3 Pidä huoli yksityisyydestäsi.

Pelin tai Discord-palvelimen keskustelussa ei saa jakaa henkilökohtaisia tietoja, kuten osoitteita, puhelinnumeroita tai henkilötunnuksia.


1.5 Kunnioita henkilökuntaa.

Xenon henkilökunta tekee kovaa vapaaehtoista työtä pitäessään palvelimen pelattavana. Älä lähetä turhia apupyyntöjä tai häiriköi chatissa. Jos henkilökunta on kiireistä, älä suotta aiheuta viestitulvaa chattiin vaan jätä apupyyntö (komento /apupyyntö tai /ticket).


1.6 Älä mainosta

Älä mainosta muita palvelimia Xenossa tai Xenoa muilla palvelimilla. Henkilökunta hoitaa markkinoinnin parhaaksi katsomallaan tavalla. Älä lähetä linkkejä, muiden palvelimien nimiä tai ip-osoitteita keskusteluun.

2. Rakentaminen ja rikkominen


2.1 Vähintään 30 palaa pihapiirien välillä.

Älä rakenna kiinni toisten taloihin, jos ette ole sopineet kylän perustamisesta.


2.2 Kaikkiin ei-yksityisiin kyliin saa rakentaa.

Yksityiset kylät täytyy merkitä selvästi kylteillä (esim. "Tämä on Pelaaja1234:n yksityinen kylä"). Jos kylttiä ei löydy, voidaan olettaa, että kuka tahansa saa rakentaa kylään ja kehittää sitä haluamansa mukaan ilman perustajan erillistä lupaa.

(Kylällä tarkoitetaan talorakennelmaa, jossa on vähintään 2-3 asuinrakennusta ja muita rakennelmia, sekä esimerkiksi näitä yhdistäviä teitä tai polkuja. Yksityinen omakotitalon pihapiiri ei ole kylä.)


2.3 Älä ole liian utelias.

Käytä julkisia paikkoja ja rakennelmia vain niiden käyttötarkoitusten mukaisesti. Älä yritä nähdä tai päästä paikkoihin, joihin sinun ei kuuluisi nähdä tai päästä. Jos henkilökunta pyytää sinua poistumaan jostain paikasta, toimi ohjeen mukaisesti.


2.4 Älä aiheuta lagia.

Älä aiheuta lagia tahallasi. Massiiviset mob-farmit ja afk-farmit ovat kiellettyjä (farmit, joissa olet paikalla pelkästään chunkkeja lataamassa). Farmeilla saa olla enintään 30 eläintä per pelaaja/aitaus/yhteisö. Myös AFK-koneet ("pyörittäjät" ja vastaavat) ovat kiellettyjä. Uhkailu palvelunestohyökkäyksellä tai sellaisen yrittäminen voi johtaa rikosoikeudellisiin toimiin.


2.5 Älä pilaa maisemaa.

Älä rakenna "kuutiotaloja", joiden kaikki seinät ja katto ovat samaa materiaalia. Älä rakenna "jonnemökkejä" tai korkeita ja kapeita yksittäisiä torneja joilla ei ole varsinaista rakennuksellista merkitystä. Ylläpito tuhoaa kaikki asiattomiksi tai maisemaa pilaaviksi katsomansa rakennelmat ja teokset ilman erillistä ilmoitusta.

3. Kaupankäynti ja pelioikeus


3.1 Xenossa käydään kauppaa vain palvelimen sisäisellä valuutalla.

Kaikki palvelimen pelitilien, kiinteistöjen, tavaroiden jne. ja todellisen valuutan väliset yhteydet ovat kiellettyjä. Tämä ei koske mahdollisia palvelimen virallisia tuki- tai ostotoimintoja. Fyysisten asioiden (raha, tavarat) vaihtaminen tai muu relaatio pelin sisäisiin esineisiin tai asioihin on kiellettyä.

4. Chat ja Discord


4.1 Pidetään keskustelu asiallisena ja siistinä.

Keskusteluun ei saa lähettää linkkejä, eikä siellä saa mainita muiden palvelinten nimiä tai ip-osoitteita, ellei paikalla oleva ylläpitäjä erikseen anna suostumustaan tälle (esimerkiksi keskustelu ulkopuolisesta sivustosta tai palvelimesta pelaajien ja ylläpitäjän välillä on sallittua, jos ylläpitäjä todistettavasti suostuu siihen).

Chatissa tai Discordissa kiroileminen ei ole kiellettyä, mutta asiattomasta kielenkäytöstä voidaan huomauttaa ja se voi johtaa kurinpitotoimiin.


4.3 Samat käyttäytymissäännöt pätevät myös Discord-palvelimella.

5. Kylät, rakennukset, omistusoikeus


5.1 Pelaajien "omaisuuden" määritelmä

Pelaajan “omistamat” tavarat ja rakennelmat ovat yksittäisen pelaajan tai yhteisön sääntöjen mukaisesti hankkimia, tuottamia tai rakentamia esineitä tai rakennelmia, joita säilytetään esimerkiksi henkilökohtaisessa tavaraluettelossa tai muissa pelin sisäisissä säilytyslaitteissa (“container”).


5.2 Epäaktiivisten pelaajien omaisuuden myyminen

Epäaktiviisten tai porttikiellon saaneiden pelaajien omaisuus ei ole turvassa. Tilanteesta, kuluneesta ajasta ja ylläpidon mielentilasta riippuen esimerkiksi permabannien saaneiden tai pitkään poissa olleiden pelaajien kiinteistöjä voidaan roolipelin hengessä pakkolunastaa ja huutokaupata. Tästä määrätään tarkemmin pelin sisäisessä lainsäädännössä.


5.3 Autioituneiden kylien myyminen

Epäaktiiviset ja/tai autioituneet pelaajakylät eivät ole turvassa. Tilanteesta, kuluneesta ajasta ja ylläpidon mielentilasta riippuen kyliä ja kaupunkeja voidaan pakkolunastaa valtion nimiin ja niitä voidaan yrittää elvyttää tai esimerkiksi myydä yksityiseen käyttöön.


5.4 Pormestarien oikeudet

Kylien pormestarit/perustajat saavat sanella ehtoja kyliensä taloille ja asukkaille.Ylläpidon ja julkishallinnon sana on aina näitä ehtoja korkeampaa. Pormestari voi esimerkiksi antaa kyliin porttikieltoja pelaajille, karkottaa heidät, tai vastaavaa, mikäli kylän säännöt sen sallivat. Ylläpito voi toimia sääntöjen mukaisen toiminnan takaajana, mikäli parhaaksi näkee.

Kylien sääntöjen ja asuinehtojen tulee olla selvästi nähtävillä kylään muuttaville pelaajille. Sääntöjen ja ehtojen muuttuessa pelaajille tulee antaa kohtuullinen siirtymäaika tai muu mahdollisuus harkita suhtautumista muutoksiin.

6. Muuta


6.1 Henkilökunta hoitaa valvontatoimet.

Älä lähetä henkilökunnalle ruutukaappauksia chat-keskusteluista tai grieffaustapauksista. Kaikki pelaajien toiminta palvelimella tallentuu tarkasti lokitietoihin, joten kuvien ja turhien pyyntöjen lähettäminen vain lisää ylläpidon työtaakkaa.


6.2 Bugien hyödyntäminen on kiellettyä.

Jos pelaaja saa haltuunsa tavaroita, joita ei normaalisti vain selviytymistilassa pelaava pelaaja voi saada, on pelaajan luovutettava tavarat ylläpidolle tai hävitettävä ne. Tällaisten tavaroiden hallussapito, käyttäminen, esitteleminen, myyminen tai muu käyttö (kaikki muu paitsi luovuttaminen ylläpidolle tai hävittäminen) ilman erillistä lupaa/myöntymystä palvelimen omistajalta on ehdottomasti kiellettyä ja rangaistavaa.


6.3 Henkilökunnan korvausvelvollisuus

Ylläpidon jäsen on immateriaalisen omaisuuden osalta korvausvelvollinen, mikäli jäsen on aiheuttanut tahallista vahinkoa pelaajalle, hänen omaisuudelleen, kiinteistölleen tai irtaimistolleen. Korvauksen ei tarvitse olla arvoltaan sama, kuin menetetyn tai hajonneen omaisuuden.


6.4 Käyttäjätililläsi pelaat vain sinä.

Jokaisen pelaajan käyttäjätili on henkilökohtainen. Mojang-/Minecraft-käyttäjätilin rekisteröijä on vastuussa siitä, että tiliä käyttää palvelimellamme vain valtuutettu asianomainen, eli tilin rekisteröijä. Kaikki rangaistukset palvelimella ovat käyttäjätilikohtaisia.


6.5 Xeno on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton palvelin.

Uskontojen (ns. irl-uskonnot) harjoittaminen palvelimella on kiellettyä. Tämä ei koske palvelimen sisäistä roolipeliä. Poliittisten kampanjoiden ja politiikan harjoittaminen palvelimella on kiellettyä. Tämä ei koske palvelimen sisäistä roolipeliä. Oikean elämän politiikasta ja uskonnoista keskusteleminen palvelimella ei ole kiellettyä, mutta suurta suvaitsevaisuutta ja ennakkoluulottomuutta suositellaan kaikille pelaajille. Ylläpito voi tarvittaessa puuttua keskusteluun.


6.6 Sääntömuutokset

Näihin sääntöihin ja ehtoihin voidaan tehdä muutoksia koska tahansa. Lisäksi henkilökunnan jäsenet voivat erikseen antaa sanallisia tai kirjallisia ohjeita, joita on noudatettava ja kunnioitettava samalla arvolla, kuin näitä sääntöjä.

7. Kurinpito

7.1 Sääntöjen rikkominen voi johtaa palvelimen sisäisiin rangaistuksiin/kurinpitotoimiin.

7.2 Rangaistuksista ja kurinpidosta vastaa palvelimen henkilökunta ja viime kädessä omistaja. Henkilökunnalla on selvät linjaukset palvelimen sisäisestä kurinpidosta, joita jokainen henkilökunnan jäsen pyrkii noudattamaan.

7.3 Rangaistukset voivat olla a) palvelimen sisäisiä, esimerkiksi vankeusrangaistus tai muu roolipelinomainen tai pelaamiseen liittyvä rangaistus tai b) pelioikeuteen liittyvä rangaistus, kuten porttikielto palvelimelle tai oikeuksien rajoittaminen.

7.3 Pelaajalla on oikeus valittaa saamastaan rangaistuksesta tai häneen kohdistetusta kurinpitotoimesta. Valitukset tulee lähettää kirjallisena sähköpostiosoitteeseen xeno (at) lehtodigital.fi, ja niistä tulee pystyä toteamaan lähettäjän ja pelaajan suora yhteys